Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz sołectw Gminy Walce - załącznik nr 5 do Statutu

Załącznik Nr 5
do Statutu Gminy WalceWYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – SOŁECTW GMINY WALCE

1. Sołectwo BROŻEC
2. Sołectwo ĆWIERCIE
3. Sołectwo DOBIESZOWICE
4. Sołectwo GROCHOLUB
5. Sołectwo KROMOŁÓW z przysiółkiem CZERNIÓW
6. Sołectwo ROZKOCHÓW
7. Sołectwo STRADUNIA
8. Sołectwo WALCE
9. Sołectwo ZABIERZÓW
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Kubicz

 

Wersja XML