Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2012

DOCZarządzenie Nr Or.0050.1.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 09 stycznia 2012r.doc w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu
PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 stycznia 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.3.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 lutego 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.4.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 lutego 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.5.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCXZarządzenie nr Or.0050.6.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2012 r...docx w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
DOCZarządzenie nr Or.0050.7.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2012 r..DOC w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.8.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.9.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 marca 2012 r..pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2012 r..pdf w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 30 marca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 kwietnia 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 kwietnia 2012 r..pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2012 r..pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2012 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.20.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2012 r..pdf w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2011 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 maja 2012 r..pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 maja 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 maja 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 maja 2012 r..pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 01 czerwca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 czerwca 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 czerwca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie Nr Or.0050.30.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2012 r.pdf w sprawie przedłużenia umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości
PDFZarządzenie nr Or.0050.31.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 21 czerwca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 czerwca 2012 r..pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 lipca 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 lipca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCXZarządzenie nr Or.0050.36A.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 lipca 2012 r...docx w sprawie  określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2013 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.37.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lipca 2012 r..pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2012 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lipca 2012 r..pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lipca 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 01 sierpnia 2012 r..pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie Nr Or.0050.41.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 02 sierpnia 2012 r..doc w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej  uczniom na zakup podręczników  w 2012 r.
DOCZarządzenie Nr Or.0050.42.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 06 sierpnia 2012 r..doc w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
DOCZarządzenie Nr Or.0050.43.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 06 sierpnia 2012 r..doc w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 sierpnia 2012 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 sierpnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 23 sierpnia 2012 r.pdf w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
DOCXZarządzenie nr Or.0050.47.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 24 sierpnia 2012 r..docx w sprawie przeprowadzenia likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Straduni
PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 sierpnia 2012 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 sierpnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 sierpnia 2012 r.pdf w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2013
PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 września 2012 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 07 września 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie nr Or.0050.53.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 13 września 2012 r.doc w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 26 września 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie nr Or.0050.55.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 września 2012 r.doc w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonychw najem
PDFZarzadzenie nr Or.0050.56.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 października 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.57.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Walcach zastępującego dyrektora gimnazjum podczas jego nieobecności
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.58.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.59.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
DOCZarzadzenie Nr Or.0050.60.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 pazdziernika 2012 r.doc w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola w Walcach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
DOCZarządzenie Nr Or.0050.61.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 01 października 2012 r.doc w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola w Brożcu zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
DOCXZarządzenie Nr Or.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy na 2013 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx
DOCXZałącznik Nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx
DOCXZałącznik Nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.62.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 października 2012 r..docx
PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 18 października 2012 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2012 roku
PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 24 października 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 29 października 2012 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.66.2012 Wojta Gminy Walce z dnia 29 października 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 października 2012 r.pdf  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 października 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 listopada 2012 r.pdf  w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 16 listopada 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 21 listopada 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
DOCZarządzenie Nr Or.0050.74.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 listopada 2012 r..doc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2013 r.
DOCZarządzenie Nr Or.0050.75.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 listopada 2012 r..doc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.
PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 listopada 2012 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.77.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 listopada 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 listopada 2012 r.pdf w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Walce, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu
PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 03 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.80.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.81.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.70.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 17 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 18 grudnia 2012 r.pdf w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.86.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 18 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.69.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi
PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2012 r.pdf w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.89.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r.pdf zmieniające zarządzenie nr Or.0050.81.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2012 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.90.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r.pdf w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2013 rok
PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2012 r.pdf w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Kubata
Data wytworzenia: 2012 rok

 

Wersja XML