Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

PDFZawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty 29.06.2020.pdf
 

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2020

PDFZapytanie ofertowe - azbest 2020.pdf
 

PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

PDFZałącznik nr 2 - Wykaz usług_Wykonawca.doc.pdf
PDFzałącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawca.doc.pdf
PDFZalacznik nr 4 - Wykaz nieruchomości .pdf
PDFZałącznik nr 5 - Umowa - projekt.pdf

Wersja XML