Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2005.

Zarządzenie Nr 125/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 05 stycznia 2005 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Walce i zbycie jej w drodze rokowań
DOCZarządzenie nr 125,2005 z dnia 5 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 126/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 126,2005 z dnia 12 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 127/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok
DOCZarządzenie Nr 127,2005 z dnia 12 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 128/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2005 roku
DOCZarządzenie nr 128,2005 z dnia 14 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 129/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 129,2005 z dnia 14 stycznia 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 130/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budzetu gminy Walce na 2005 rok
DOCZarządzenie nr 130,2005 z dnia 14 lutego 2005 r..doc
Zarządzenie Nr 131/2005 Wójta Gminy Walce z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego
DOCZarządzenie nr 131,2005 z dnia 21 lutego 2005 r..doc


Wersja XML