Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2003

Zarządzenie Nr 23/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 23/2003 z dnia 10 lipca 2003 r.
Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 24,2003 z dnia 10 lipca 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 25,2003 z dnia 22 lipca 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach
DOCZarządzenie nr 26,2003 z dnia 28 lipca 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 27,2003 z dnia 18 sierpnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 18 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 28,2003 z dnia 18 sierpień 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Walce za I półrocze 2003 roku
DOCZarządzenie nr 29,2003 z dnia 20 sierpnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu socjalnego za lokale mieszkalne
DOCZarządzenie nr 30,2003 z 25 sierpnia 2003 r
Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 31,2003 z 28 sierpnia 2003 r
Zarządzenie Nr 32/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 32,2003 z 28 sierpnia 2003 r
Zarządzenie Nr 33/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 33,2003 z 28 sierpnia 2003 r
Zarządzenie Nr 34/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 34,2003 z dnia 12 września 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 35/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 12 września 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 35,2003 z dnia 12 września 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 36/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmiany planu finansowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 36,2003 z dnia 24 września 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 37/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 30 września 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 37,2003 z dnia 30 września 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 38/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 3 października 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 38,2003 z dnia 3 październik 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 39/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 31 października 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 39,2003 z dnia 31 październik 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 40/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 3 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 40,2003 z dnia 3 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 41/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 3 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 41,2003 z dnia 3 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 42/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 3 listopada 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 42,2003 z dnia 3 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 43/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 43,2003 z 06 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 44/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 44,2003 z 17 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 45/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 18 listopada 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 45,2003 z 18 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 46/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 46,2003 z 24 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 47/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 47,2003 z 25 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 48/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 48,2003 z 25 listopada 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 49/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie Nr 49,2003 z dnia 25 listopada.2003 r..doc
Zarządzenie Nr 50/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie Nr 50,2003 z dnia 8 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 51/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie Nr 51,2003 z dnia 8 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 52/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie Nr 52,2003 z dnia 8 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 53/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2004 rok
DOCZarządzenie Nr 53,2003 z dnia 15 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 54/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie Nr 54,2003 z dnia 15 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 55/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany pożyczki krótkoterminowej na długoterminową
DOCZarządzenie Nr 55,2003 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 56/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie Nr 56,2003 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 57/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany projektu budżetu gminy na 2004 rok
DOCZarządzenie Nr 57,2003 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 58/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie : powołania Komisji Przetargowej dla wyboru wykonawcy robót na "Budowę drogi na terenach przemysłowo-usługowych w miejscowości Stradunia"
DOCZarządzenie Nr 58,2003 z dnia 30 grudnia 2003 r..doc
Zarządzenie Nr 59/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2003 rok
DOCZarządzenie nr 59,2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.
Zarządzenie Nr 60/2003 Wójta Gminy Walce z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2003 Wójta Gminy w Walcach z dnia 25 listopada 2003 roku
DOCZarządzenie nr 60,2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.Wersja XML