Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2020

PDFZarządzenie nr Or.0050.1.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 07.01.2020 r. ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 07.01.2020 r. ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.01.2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.9.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 24.01.2020 r. ws. podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dn. 01.01. do 31.12. 2019 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 24.01.2020 r. w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 w Gminie Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. ws. określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. ws. określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupelniającego, w tym terminów składania dokumentó.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 27.01.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.01.2020 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2020 Wójta Gminy Wacle z dn. 31.01.2020 r. ws. zmiany budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 31.01.2020 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.6.2020 Wójta Gminy Walce z dn.17.01.2020 r. ws. weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 03.02.2020 r. ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2020 Wójta Gminy Walce z dn. 17.02.2020 r. ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Brożcu.pdf

 

Wersja XML