Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Zabierzów- Kromołów”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert1.pdfPDFOdpowiedzi na pytania.pdf
PDFPytanie 1 - KOREKTA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ W ZAKRESIE - D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Wg WT-1 i WT.doc.pdf
 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
PDFSIWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx

PDFzałącznik nr 7 projekt umowy z kartą gwarancyjną.pdf
PDFzałącznik nr 8 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Załącznik nr 9 Dokumentacja  STWiORB

PDFBIOZ.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROFIL.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - ZJAZD.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE1.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf

Wersja XML