Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2004 rok DOCUchwała nr XVIII,111,04 z dnia 20 kwietnia 2004.doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 2005 rok
DOCUchwała Nr XXVI,165,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2006 rokDOCUchwała Nr XXXVII,229,05 z dnia 05 grudnia 2005 r..doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2007 rok_DOCUchwała nr III,17,06 z dnia 28 grudnia 2006 r..doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2008 rok DOCUchwała Nr XI,85,07 z dnia 06 listopada 2007 r.doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2009 rok DOCUchwała Nr XX,163,08 z dnia 24 listopada 2008 r.doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2010 rok DOCUchwała Nr XXX,216,09 z dnia 24 listopada 2009 r..doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2011 rok _DOCUchwała Nr III,12,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2012 rok  DOCUchwała Nr XI,72,2011 z dnia 23 listopada 2011.doc

DOCXSprawozdanie z realizacji Rocznego programu wspólpracy za 2011 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi..docx

Program współpracy samorządu Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi  - 2013 rok  DOCXUchwała Nr XXI.141.2012 z dnia 21 listopada 2012 r..docx

DOCXSprawozdanie z realizacji Rocznego programu wspólpracy za 2012 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi..docx

Wersja XML