Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Sesja Rady Gminy Walce - 26.02.2020

PDFUchwała nr XVII.148.2020 w sprawie nadania tytulu honorowego obywatela GW.pdf

PDFUchwała nr XVII.149.2020 Rady Gminy Walce w sprawie nadania tytulu Honorowy Obywatel GW.pdf

PDFUchwała nr XVII.150.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26 lutego 2020 w sprawie zmiany budzetu GW na 2020 rok.pdf

PDFUchwała nr XVII.151.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej .pdf

PDFUchwała nr XVII.152.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody.pdf

PDFUchwała nr XVII.153.2020 rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie planu pracy KRG na 2020.pdf

PDFUchwała nr XVII.154.2020 rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie zatwierdzenia planu Parcy Komisji Rewizyjnej GW 2020 .pdf

PDFUchwała nr XVII.155.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie planu pracy Komisji Skarg GW na 2020.pdf

PDFUchwała nr XVII.156.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie programu opieki nad zwierzetami GW 2020 .pdf

PDFUchwała nr XVII.157.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie skargi na działania kierownika OPS w Walcach.pdf

PDFUchwała nr XVII.158.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie zmiany uchwały nadania statutu Gminnemu ZO w .pdf

PDFUchwała nr XVII.159.2020 Rady Gminy Walce z dnia 26.02.2020 w sprawie pozyczki długoterminowej. Budowa kanalizacji. .pdf

Wersja XML