Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dług i ciężar publiczny – stan na dzień 31.12.2019 r.

kredyty i pożyczki – 4.346.647,77 zł
udzielone poręczenia – 301.203,00 zł

Wersja XML