Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYBORY PREZYDENTA RP 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.

PDFkomunikat.PKW.20.5.7.pdf

PDFpostanowienie o powołaniu obwodowych komisji .pdf

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji.pdf

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce z dnia 10 kwietnia 2020 r.pdf

PDFInformacja dot. zgłaszania kandydatów na członków komisji.pdf

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego

RTFAkt pełnomocnictwa.RTF

DOCXInstrukcja wpisania do RW.docx

DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc

RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos..RTF

DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc

DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców (edytowalny).doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc

RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głos..RTF
 

Wersja XML