Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce - 27.12.2019

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce z Komisją Rewizyjną Rady Gminy Walce

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał na sesję
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Budżetu i Mienia
Komunalnego

Waldemar Stokłosa

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Porządku Samorządu

Robert Jurczyk

                                                                                          

Przewodniczący Komisji Oświaty
Kultury, Sportu, Turystyki,
Zdrowia i Spraw Socjalnych

Marek Kołodziejczyk

 

 

Wersja XML