Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o naborze na stanowisko pracy opiekunki dziecięcej w Publicznym Żłobku w Walcach

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Publiczny Żłobek w Walcach

47-344 Walce, ul. Konopnickiej 8

Niezbędne wymagania od kandydatów:

Kandydat musi posiadać kwalifikacje i wymagania określone w ustawie z dnia 4 lutego  2011 r. o opiece nad dziećmi do lat trzech.

 

 Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy z dziećmi
 2. Bardzo dobry kontakt z dziećmi
 3. Odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość
 4. Umiejętność rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku do lat 3
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 6. Umiejętność pracy w zespole
 7. Umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach,
 8. Dyspozycyjność,

 

Dodatkowe informacje:

 Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 08.01.2020 r w Publicznym Przedszkolu w Walcach przy ul. Konopnickiej 6 lub na adres mailowy ppwalce@wp.pl

Wersja XML