Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny

Gmina Walce na podstawie uchwały Rady Gminy w Walcach nr XX/123/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku przystąpiła do realizacji projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim
DOCUchwała Nr XX,123,04 z dnia 23 czerwca 2004r..

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma realizująca projekt. Firmą tą jest Siemens Sp. z o.o   Siemens Business Services, 03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11, której oferta opiewa na kwotę 13 771 305,97 zł. W dniu 14 grudnia 2005r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą.

Wersja XML