Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Rozwoju Lokalnego

Gmina Walce przystapiła do tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 - 2006 ( z perspektywą realizacji do 2013 roku )

Zadaniem Planu jest powiązanie projektów z celami Strategii Rozwoju Gminy i źródłami finansowania projektów.

Zwracamy sie z prośbą do przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, inwestorów zamierzających w latach 2004 - 2006 i celowo do 2013 roku rozpocząć inwestycje na terenie Gminy Walce o zgłoszenie propozycji do Planu Rozwoju Lokalnego do Urzędu Gminy Walce przy ulicy Mickiewicza 18
tel. 077-4660108, 4076070, fax 077-4660784

Niezbędnym jest określenie charakteru inwestycji i harmonogramu działań we wskazanaym okresie czasowym.

Dnia 27 maja 2004 roku Rada Gminy w Walcach przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Walce DOCUchwała nr XIX,118,04 z dnia 27 maja 2004 r..doc
Zmiany:
DOCUchwała Nr XXVI,164,04 z dnia 29 grudnia 2004 r..doc
DOCUchwała Nr XXXI,201,05 z 23 maja 2005 r..doc
Wersja XML