Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2020

Uchwały dotyczące budżetu Gminy Walce na 2020 rok

1. PDFProjekt uchwały budżetowej Gminy Walce na 2020 rok.pdf

2. PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

3. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Walce na 2020 rok.pdf

4. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Walce na 2020 rok.pdf

5. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce.pdf

6. PDFUchwała nr XVI-136-2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

7. PDFUchwała nr XVI-137-2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2020 rok.pdf

8. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Walce.pdf

9. PDFUchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Walce na 2020 rok.pdf

 

Wykonanie budżetu Gminy Walce za 2020 rok

1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za I kwartał 2020 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 31 marca 2020 roku.pdf

2. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Walce za II kwartał 2020 r.
PDFSprawozdanie Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2020 roku.pdf

Wersja XML