Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 18.11.2019

PDFUchwała Nr XIV.117.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach.pdf

PDFUchawała Nr XIV.118.2019 r. Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2019 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce.pdf

Wersja XML