Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem w Walcach - Gminna Biblioteka Publiczna

Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, gdzie strony zamierzają zawrzeć kolejną umowę - Walce lokal użytkowy - GBP

PDFZarządzenie nr Or.0050.121.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 02.12.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem..pdf

Wersja XML