Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych

1. Marek Kołodziejczyk               - Przewodniczący

2. Renata Polok                          - Zastępca

3. Jarosław Brzezinka                 - Członek

4. Iwona Hruzik                          - Członek

5. Bernadeta Latus - Suchińska  - Członek

6. Józef Nossol                          - Członek

 

 

Wersja XML