Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 22.11.2019

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji

     Rady Gminy Walce               

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał na sesje
  2. Sprawy bieżące.

                                                                                                                      Przewodniczący Komisji Rozwoju
                                                                                                                      Gospodarczego, Budżetu i Mienia
                                                                                                                                       Komunalnego

                                                                                                                                     Waldemar Stokłosa

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska, Porządku i Samorządu

                                                                                                                                          Robert Jurczyk

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Turystyki,   
Zdrowia i Spraw Socjalnych

                                                                                                                                     Marek Kołodziejczyk   

 

Wersja XML