Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 7.11.2019

PDFUchwała Nr XIII.113.2019 Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIII.114.2019 Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr XIII.115.2019 Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie.pdf

PDFUchwała Nr XIII.116.2019 Rady Gminy Walce z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.pdf

Wersja XML