Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Sesja Rady Gminy Walce - 30.10.2019

PDFUchwała Nr XII.105.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Walcach.pdf
PDFUchwała Nr XII.106.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf
PDFUchwała Nr XII.107.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Publiczny Żłobek w Walcach.pdf
PDFUchwała Nr XII.108.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzenie Publicznego Żłobka w Walcach .pdf
PDFUchwała Nr XII.109.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pażdziernika 2019 r. w sprawie przedłużenia najmu.pdf
PDFUchwała Nr XII.110.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie przedłużenia najmu.pdf
PDFUchwała Nr XII.111.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy.pdf
PDFUchwała Nr XII.112.2019 Rady Gminy Walce z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie w ustalenia Regulaminu nadawania tytułu -Zasłużony dla Gminy Walce- .pdf

Wersja XML