Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 7 listopada 2019 r.

Walce, 6 listopada 2019 r.

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 o XIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Walce

 

która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesjii stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
 1. Zamknięcie sesji.

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

Wersja XML