Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce - 30.10.2019

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce    

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 30 październiku 2019 r. (środa)   o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza stawek podatków lokalnych na 2020 rok.
  2. Sprawy bieżące.

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji Rozwoju
                                                                                          Gospodarczego, Budżetu i Mienia
                                                                                                          Komunalnego


                                                                                                        Waldemar Stokłosa

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji Rolnictwa,                                                                                    Ochrony Środowiska, Porządku Samorządu

                                                                                                           Robert Jurczyk

 

                                                                                            Przewodniczący Komisji Oświaty              
                                                                                                  Kultury, Sportu, Turystyki,      
                                                                                                 Zdrowia i Spraw Socjalnych     

                                                                                                        Marek Kołodziejczyk   

 

Wersja XML