Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Budowa Gminnego Żłobka w Walcach – wykonanie ściany oporowej i budowa z przebudową parkingu”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf


PDFInformacja z sesji otawrcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ .pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy z karta gwarancyjną.pdf
PDFzałącznik nr 8 Żłobek -parkingi - PRZEDMIAR.pdf


Załącznik nr 9 Dokumentacja i STWiORB

PDF1.Przekrój murka oporowego - Gmina Walce- Żłobek_Roboty dodatkowe.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - złobek — MUREK OPOROWY I PARKINGI.pdf
PDFZ-1 Projekt zagospodarowania terenumurek oporowy.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - ŻŁOBEK- WALCE.pdf
PDFB.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE -ŻŁOBEK- WALCE.pdf
PDFB.02.ROBOTY ZIEMNE - ŻŁOBEK - GMINA WALCE.pdf
PDFB.03.ROBOTY BETONOWE-GMINA WALCE-ŻŁOBEK- WALCE.pdf
PDFB.04.ROBOTY MURARSKIE - ŻŁOBEK -GMINA WALCE.pdf
 

Wersja XML