Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Sesja Rady Gminy Walce - 25.09.2019

PDFUchwała Nr XI.92.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr XI.93.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf
PDFUchwała Nr XI.94.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII.196.2013 Rady Gminy Walce z dnia 28 sieprnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.pdf
PDFUchwała Nr XI.95.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .pdf
PDFUchwała Nr XI.96.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr XI.97.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Walce.pdf
PDFUchwała Nr XI.98.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf
PDFUchwała Nr XI.99.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r.w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadanie mu statutu.pdf 

PDFUchwała Nr XI.100.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Publicznym Żłobkiem w Walcach.pdf
PDFUchwała Nr XI.101.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Walce.pdf
PDFUchwała Nr XI.102.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach.pdf
PDFUchwała Nr XI.103.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XI.104.2019 Rady Gminy Walce z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad planowania przestrzennego w produkcji zwierzęcej.pdf
                                                                                                                     
  

 

Wersja XML