Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 23 września 2019 r.

 

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji

                   Rady Gminy Walce                

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2019 r.
  2. Omówienie projektów uchwał na sesję.  
  3. Sprawy bieżące.

                                                              

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,

Budżetu i Mienia Komunalnego

Waldemar Stokłosa

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji Rolnictwa,

                                                                                             Ochrony Środowiska, Porządku        

                                                                                  Publicznego i Samorządu

Robert Jurczyk

 

   

                                                                    Przewodniczący Komisji Oświaty,

                                                                           Kultury, Sportu, Turystyki,

                                                                       Zdrowia i Spraw Socjalnych

                                                                         Marek Kołodziejczyk

 

 

 

                                                                         

 

Wersja XML