Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji Projektu Programu Współpracy Gminy Walce z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok

PDFSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK.pdf


PDFZarządzenie Nr Or.0050.78.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10.09.2019 r.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.78.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10.09.2019 r.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.78.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10.09.2019 r.pdf
DOCZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.78.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10.09.2019 r.doc
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia nr Or.0050.78.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10.09.2019 r.pdf

Wersja XML