• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Walce

Z a w i a d o m i e n i e

W dniu 10 września 2019 roku (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 wizytacją boiska w Walcach i będzie kontynuowane w sali narad Urzędu Gminy w Walcach.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie planu działalności klubów piłkarskich na rok 2020.
  2. Omówienie bieżących problemów. 

                                                              

                      Przewodniczący Komisji Oświaty,

                                                                                                                  Kultury, Sportu, Turystyki,

                                                                                                               Zdrowia i Spraw Socjalnych

                                                                                                                     Marek Kołodziejczyk

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4397442
w tym miesiącu: 35675
dzisiaj: 859