Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 14.08.2019

PDFUchwała Nr X.88.2019 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 r .pdf

PDFUchwała Nr X.89.2019 Rady Gminy Walce z dnia 14 sieprnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr X.90.2019 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr X.91.2019 Rady Gminy Walce z dnia 14 sierpnia 2019 r w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu ..pdf
 

Wersja XML