Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REJESTR WYBORCÓW

DOCAkt pełnomocnictwa.doc

DOCPisemna deklaracja (edytowalna).doc

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos..doc

DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc

DOCRejestr_wyborcow_klauzula_informacyjna.doc

Wersja XML