• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 

PDFZapytanie ofertowe.pdf


PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc


PDFZałącznik nr 2 - Wykaz usług_Wykonawca.pdf


PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf


PDFZalacznik nr 4.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Umowa - projekt.doc.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4404520
w tym miesiącu: 42753
dzisiaj: 4289