Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Walce – w roku 2019 - zamówienie publiczne poniżej 30 tyś. euro

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 

PDFZapytanie ofertowe.pdf


PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc


PDFZałącznik nr 2 - Wykaz usług_Wykonawca.pdf


PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.pdf


PDFZalacznik nr 4.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Umowa - projekt.doc.pdf
 

Wersja XML