Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

X Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Walce, dnia  12 sierpnia 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    X nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  14 sierpnia 2019 roku (środa) o godz. 16 30  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;
 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
 3. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum w Walcach;  PDFprojekt w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie PG w Walcach.pdf
 4. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Walce.  PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Walce .pdf

       4.    Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Mateusz Burczyk

 

Wersja XML