Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 24.06.2019

PDFUchwała Nr IX.85.2019 Rady Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPOZ w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr IX.86.2019 Rady Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr IX.87.2019 Rady Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej .pdf
 

Wersja XML