Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IX Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 24 czerwca 2019 r.

Walce, dnia  21 czerwca 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    IX nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17 00  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2018. PDFProjekt uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2018..pdf
   
 4. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

 

 

 

Wersja XML