Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 13 czerwca 2019 r.

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji

             Rady Gminy Walce                

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 13 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał na sesję. 
  2. Sprawy bieżące.

                                                              

                                                                                 

                                                                                        Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,

                                                                                                     Budżetu i Mienia Komunalnego

                                                                                                             Waldemar Stokłosa

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,

                                                                                       Ochrony Środowiska, Porządku i Samorządu

                                                                                                             Robert Jurczyk

 

                                                                                               Przewodniczący Komisji Oświaty,

                                                                                           Kultury, Sportu,Turystyki, Zdrowia i Spraw

                                                                                                                Socjalnych     

                                                                                                          Marek Kołodziejczyk

 

 

 

 

 

Wersja XML