Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie - sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o.środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

Walce, dnia 17.05.2010r.
Nr PP-OŚ.7624-2/118/08/09/10


CLEAN ENERGY POLSKA Sp. z o.o.
Rozkochów
ul. Wiejska 28
47-344 Walce


W oparciu o art. 36 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm) informuję, iż sprawa określająca spółce Clean Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rozkochowie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na gruntach wsi Rozkochów nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego z uwagi na konieczność dokonania wyjaśnienia stanu faktycznego oraz analizę zebranych materiałów dowodowych zgromadzonych w związku z Obwieszczeniem Wójta Gminy z dn. 29.03.2010r..

Niniejsza sprawa zostanie załatwiona w terminie do 15 czerwca 2010r.


Wójt Gminy
/-/ mgr Bernard Kubata
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Weronika Lipka Nossol
Data wytworzenia: 2010-05-17

 

Wersja XML