Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 31 maja 2019 r.

Walce, dnia  30 maja 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    VII nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się w dniu  31 maja 2019 roku (piątek) o godz. 15 30  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 4. Informacja o przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Walce za rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą. PDFProjekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą.pdf
 6. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wersja XML