• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu działka nr 1020”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFOGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf

PDFSIWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1.docx
DOCXzałącznik nr 2.docx
DOCXzałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4.docx
DOCXzałącznik nr 5.docx
DOCXzałącznik nr 6.docx
PDFzałącznik nr 7 projekt umowy z karta gwarancyjną.pdf
PDFzałącznik nr 8 PRZEDMIAR ROBÓT .pdf

Załącznik nr 9 Dokumentacja i STWiORB

PDFBIOZ.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf
PDFPROFIL PODŁUŻNY.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2.pdf
PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NA ZJAZDACH.pdf
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4459908
w tym miesiącu: 27000
dzisiaj: 2466

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1