• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019

PDFUchwała Nr VI.64.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 r..pdf

PDFUchwała nr VI.65.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr VI.66.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego .pdf

PDFUchwała Nr VI.67.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przekazania srodków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.pdf

PDFUchwała Nr VI.68.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Walce do spółki.pdf

PDFUchwała Nr VI.69.2019 Rady Gminy Walce z dnhia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr VI.70.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. .pdf

PDFUchwała Nr VI.71.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. .pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4400511
w tym miesiącu: 38744
dzisiaj: 280