Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI Sesja Rady Gminy Walce - 08.05.2019

PDFUchwała Nr VI.64.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 r..pdf

PDFUchwała nr VI.65.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr VI.66.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego .pdf

PDFUchwała Nr VI.67.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie przekazania srodków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.pdf

PDFUchwała Nr VI.68.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Walce do spółki.pdf

PDFUchwała Nr VI.69.2019 Rady Gminy Walce z dnhia 8 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr VI.70.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. ws.zmiany uchwały ws. ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr VI.71.2019 Rady Gminy Walce z dnia 8 maja 2019 r. ws. zmiany uchwały ws. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Walce.pdf
 

Wersja XML