Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powołanie gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej i ustalenie regulaminu jej pracy

Zarządzenie nr 120.17.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminne Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego

PDFZarządzenie nr 120.17.2019.pdf

PDFRegulamin pracy gminnej komisji uranistuczno - architektonicznej.pdf

Wersja XML