Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu
PDFBilans z wykonania budżetu Gminy Walce sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf

 
Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Walcach
Wersja XML