Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V Sesja Rady Gminy Walce - 27.03.2019

PDFUchwała nr V.57.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr V.58.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr V.59.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFUchwała Nr V.60.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych.pdf

PDFUchwała Nr V.61.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.pdf

PDFUchwała Nr V.62.2019 rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr V.63.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce.pdf
 

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4474866
w tym miesiącu: 41958
dzisiaj: 133

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1