Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy 25 marca 2019 r.

Z a w i a d o m i e n i e

o wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce

 

Informuje się mieszkańców Gminy Walce, iż w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy w Walcach odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Walce.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok na terenie Gminy Walce.
  2. Omówienie projektów uchwał na sesję.  
  3. Sprawy bieżące.                                                            

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,

                                                                                                     Budżetu i Mienia Komunalnego

                                                                                                             Waldemar Stokłosa

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,

                                                                                       Ochrony Środowiska, Porządku i Samorządu

                                                                                                             Robert Jurczyk

 

                                                                                      Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty,

                                                                                           Kultury, Sportu,Turystyki, Zdrowia i Spraw

                                                                                                                Socjalnych     

                                                                                                                Renata Polok

Wersja XML