Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zabierzów działki 647,643, 636

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przeniesienie istniejącej sieci wodociągowej i hydrantu oraz wybudowanie przyłącza wodociągowego w w miejscowości Zabierzów - działki 647, 643, 636

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie G.PP.6733.1.2019.SP_14.03.2019.pdf

Wersja XML