Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce - 27.02.2019

PDFUchwała Nr IV.50.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 luty 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr IV.51.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 luty 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr IV.52.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr IV.53.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII.177.09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu GOK.pdf

PDFUchwała Nr IV.54.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr IV.55.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolych stanowiących właność Gminy Walce bedących w trwałym zarządzie SZBWiK.pdf

PDFUchwała Nr IV.56.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf
 

Wersja XML