Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Sesja Rady Gminy Walce - 13.02.2019

PDFUchwała Nr III.27.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała nr III.28.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13.02.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf

PDFUchwała Nr III.29.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V.24.2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf

PDFUchwała Nr III.30.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X.76.2015 Rady Gminy Walce z 18.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr III.31.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opole.pdf

PDFUchwała Nr III.32.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr III.33.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu.pdf

PDFUchwała Nr III.34.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r..pdf

PDFUchwała Nr III.35.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.pdf

PDFUchwała Nr III.36.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf

PDFUchwała Nr III.37.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienalezyte wykonywanie zadań.pdf

PDFUchwała Nr III.38.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr III.39.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf

PDFUchwała Nr III.40.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji na 2019 rok.pdf

PDFUchwała Nr III.41.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.87.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec.pdf

PDFUchwała Nr III.42.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.88.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu0 Ćwiercie..pdf

PDFUchwała Nr III.43.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.89.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice.pdf

PDFUchwała Nr III.44.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.90.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub.pdf

PDFUchwała Nr III.45.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.91.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów.pdf

PDFUchwała Nr III.46.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.92.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów.pdf

PDFUchwała Nr III.47.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.93.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia.pdf

PDFUchwała Nr III.48.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.94.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Walce.pdf

PDFUchwała Nr III.49.2019 Rady Gminy Walce z dnia 13 luty 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XI.95.07 Rady Gminy Walce z dnia 6.11.2007 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów.pdf
 

Wersja XML