Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie i urządzenie wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu.


PDFZapytanie ofertowe nr ZP 272 10 10 2019 z dnia 18 02 2019.pdf


PDFZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
PDFZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w wykonywaniu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf


Instalacje elektryczne

PDF1.pdf
PDF2.pdf
PDF3.pdf
PDF4.pdf
PDF5.pdf
PDFIE METRYKA.pdf
PDFIE OPIS.pdf


Projekt graficzny

 

PDF1_Aranżacja.pdf
PNGaranżacja.png
JPEGwidok.jpeg
JPEGwidok2.jpeg
JPEGwidok3.jpeg
JPEGwidok4.jpeg

JPEGPlansza 1_miejscowości 1_1.jpeg
JPEGPlansza 2_miejscowości 2_1.jpeg
JPEGPlansza 3_miejscowości 3_1.jpeg
JPEGPlansza 4_miejscowości 4_1.jpeg
JPEGPlansza 5_miejscowości 5_1.jpeg
JPEGPlansza 6_ginące zawody1_1.jpeg
JPEGPlansza 7_ginące zawody2_1.jpeg
JPEGPlansza 8_zwyczaje_1.jpeg
JPEGPlansza 9_życie codzienne_1.jpeg
JPEGPlansza 10_życie codzienne-zabawy_1.jpeg
JPEGPlansza 11_abp_1.jpeg
 


Projekt wykonawczy 1

PDF1W.pdf

PDF2W.pdf
PDF3W.pdf
PDF7-W.pdf
PDF8-W.pdf
PDF9-W.pdf
PDF12-W.pdf
PDFProjekt wykonawczy_1_opis.pdf
PDFW-4.pdf
PDFW-5.pdf
PDFW-6.pdf
PDFW-10.pdf
PDFW-11.pdf


Przedmiar robót

PDFprzedmiar robót.pdf


Scenariusz wystawy

PDF1_Scenariusz wystawy.pdf
PDF2_rys_schemat podziału wystawy.pdf
PDF3_rys_kierunki zwiedzania.pdf
PDF4_rys_rozmieszczenie eksponatów.pdf
 


Strona tytułowa (spis dokumentów)

PDFSTRONA TYTUŁOWA.pdf 

Wersja XML