Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2019

PDFZarządzenie Nr Or.0050.1.2019 Wójta Gminy Walce z 4.01.2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacoznych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.2.2019 Wójta Gminy Walce z 10.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektu zmian do statutów sołectw Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2019 Wójta Gminy Walce z 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami projektu zmian do statutuów sołectw Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2019 Wójta Gminy Walce z 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 2019-2020 do I klas publicznych szkół.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Walce z 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 2019-2020 do przedszkoli.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.9.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.10.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.11.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Walce za IV kwartał 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.13.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 13.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.14.2019 Wójta Gminy Walce z 15.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości prezeznaczonych w najem..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.15.2019 Wójta Gminy Walce z 15.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości prezeznaczonych w najem..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.17.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.18.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.20.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za rok 2018r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.22.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Walce w 2019r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.23.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.03.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.24.2019 Wójta Gminy Walce - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2018r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.26.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.27.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.29.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.30.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.31.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienie koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.32.20149 Wójta Gminy Walce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.33.2019 -Wójta Gminy Walce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.34.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.35.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 18.04.2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.36.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzanie nr Or.0050.133.2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.37.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.38.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.39.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.40.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 z 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.41.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. zamieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 08.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.45.2019 Wójta Gminy Walce z 24.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.46.2019 Wójta Gminy Walce z 24.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań administracji rządow.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.47.2019 Wójta Gminy Walce z 30.05.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01 do 31.12 2018r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.48.2019 Wójta Gminy Walce z 31.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.49.2019 Wójta Gminy Walce z 31.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jed.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.50.2019 Wójta Gminy Walce z 31.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.51.2019 Wójta Gminy Walce z 18.06.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.52.2019 Wójta Gminy Walce z 18.06.2019 r. w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.53.2019 Wójta Gminy Walce z 19.06.2019 r. w sorawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.56.2019 Wójta Gminy Walce z 16.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.57.2019 Wójta Gminy Walce z 16.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.58.2019 Wójta Gminy Walce z 16.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.59.2019 Wójta Gminy Walce z 24.07.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01 do 30.06 2019r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.60.2019 Wójta Gminy Walce z 24.07.2019 r.w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.61.2019 Wójta Gminy Walce z 31.07.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.62.2019 Wójta Gminy Walce z 31.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji ustalenia planu finansowego zadań z zakresu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.63.2019 Wójta Gminy Walce z 31.07.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.64.2019 Wójta Gminy Walce z 14.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dznia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2019 Wójta Gminy Walce z 14.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.106.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości skorygowanej informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01 do 30.06 2019 r..pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok .pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.68.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.69.2019 Wójta Gminy Walce z 19.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.70.2019 Wójta Gminy Walce z 23.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.71.2019 Wójta Gminy Walce z 23.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.74.2019 Wójta Gminy Walce z 30.08.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.75.2019 Wójta Gminy Walce z 30.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 23.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.76.2019 Wójta Gminy Walce z 30.08.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administra.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.77.2019 Wójta Gminy Walce z 6.09.2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.79.2019 Wójta Gminy Walce z 10.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.80.2019 Wójta Gminy Walce z 10.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek bud.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.81.2019 Wójta Gminy Walce z 17.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.82.2019 Wójta Gminy Walce z 17.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.83.2019 Wójta Gminy Walce z 17.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójra Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadać z zakresu administra.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.84.2019 Wójta Gminy Walce z 20.09.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2019 roku z gudżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.85.2019 Wójta Gminy Walce z 25.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.86.2019 Wójta Gminy Walce z 27.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.87.2019 Wójta Gminy Walce z 29.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.88.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.89.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019 r. w sprawie weryfikacji i ustalania planów finansowych na 2019r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.90.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administr.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.91.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.92.2019 Wójta Gminy Walce z 30.09.2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu na dzień 13.10.2019.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4477758
w tym miesiącu: 44850
dzisiaj: 1338

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1