• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta w roku 2019

PDFZarządzenie Nr Or.0050.1.2019 Wójta Gminy Walce z 4.01.2019 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacoznych do sprzedaży.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.2.2019 Wójta Gminy Walce z 10.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie projektu zmian do statutów sołectw Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2019 Wójta Gminy Walce z 10.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami projektu zmian do statutuów sołectw Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2019 Wójta Gminy Walce z 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 2019-2020 do I klas publicznych szkół.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.5.2019 Wójta Gminy Walce z 23.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok 2019-2020 do przedszkoli.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2019 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.9.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.10.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.11.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Walce za IV kwartał 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.13.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 13.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.14.2019 Wójta Gminy Walce z 15.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości prezeznaczonych w najem..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.15.2019 Wójta Gminy Walce z 15.02.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości prezeznaczonych w najem..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.17.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.18.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.20.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za rok 2018r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.22.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Walce w 2019r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.23.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 27.03.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.24.2019 Wójta Gminy Walce - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Walce za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.25.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2018r..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.26.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 28marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.27.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.28.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.29.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.30.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.31.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienie koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.32.20149 Wójta Gminy Walce z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.33.2019 -Wójta Gminy Walce z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.34.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.35.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 18.04.2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.36.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzanie nr Or.0050.133.2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.37.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Walce.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.38.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2018 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.39.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.40.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019 z 24.01.2019r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.41.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. zamieniające zarządzenie nr Or.0050.133.2018 z dnia 31.12.2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.42.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 08.05.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.7.2019.pdf

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf

Wersja XML

Urząd Gminy w Walcach
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
tel. 77 4660108, 77 4076070
fax 77 4660784, 77 4667556
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4397440
w tym miesiącu: 35673
dzisiaj: 857